Contáctanos

(+34) 691654063 info@asilf.com

Hoe kan het digitale certificaat mij helpen?  

Bureaucratische formaliteiten - Digitalisering

Veel van onze klanten komen bij ons zonder een digitaal certificaat. Wij zijn van mening  dat een digitaal certificaat zeer nuttig is, vooral in de steeds meer geïnformatiseerde  maatschappij waarin wij leven, en daarom is een van de eerste dingen die wij onze  cliënten aanraden, het verkrijgen van een dergelijk certificaat. 

Waarvoor dient een digitaal certificaat en hoe vraag ik het aan?  

Terwijl we vroeger alle bureaucratische procedures moesten afhandelen door naar het  desbetreffende loket te gaan, wat betekende dat we in rijen moesten wachten en veel tijd  kwijt waren, kunnen we nu, dankzij de digitalisering, de meeste procedures online  afhandelen, sneller en zonder te hoeven reizen. Om deze formaliteiten via de computer te  vervullen, hebt u een digitaal certificaat nodig, dat gemakkelijk te verkrijgen is. Zo kunt u  een digitaal certificaat verkrijgen. 

Wat is een digitaal certificaat?  

Een digitaal certificaat is een elektronisch document dat een persoon identificeert met  een publiekrechtelijke code die hem in staat stelt procedures op het internet uit te voeren.  Dit certificaat wordt afgegeven en ondertekend door een geaccrediteerde entiteit die als  certificeringsautoriteit is erkend. Het certificaat heeft een uniek serienummer en een  geldigheidsduur van vier jaar, zodat het periodiek moet worden vernieuwd. Elke  meerderjarige of geëmancipeerde minderjarige die in het bezit is van een identiteitskaart,  kan een aanvraag indienen.  

Waar is het certificaat voor?  

Het digitale certificaat wordt gebruikt om de afwikkeling van verschillende procedures via  het internet te versnellen, waardoor de tijd korter wordt en de procedure op elk moment  kan worden uitgevoerd, zonder tijdslimieten. Momenteel worden vele procedures van de  staat, de regionale en lokale overheidsdiensten, alsmede andere entiteiten zoals  beroepsverenigingen of universiteiten, onder meer, met het certificaat uitgevoerd. Het  ondertekenen van een document met het digitale certificaat heeft dezelfde geldigheid als  het persoonlijk ondertekenen. 

Voor zelfstandigen is het verplicht om over een digitaal certificaat te beschikken omdat de  belastingdienst sinds enkele jaren de indiening van bepaalde documenten via internet  verplicht stelt. 

Hoe kom ik aan een digitaal certificaat?  

Het proces om het digitale certificaat te verkrijgen bestaat uit drie fasen. 

In de eerste plaats moet het certificaat via internet bij een certificeringsautoriteit worden  aangevraagd. In het algemeen gebeurt dit via de Fábrica de La Moneda y Timbre, maar er  zijn ook andere instanties, zoals de certificeringsautoriteit (ANF AC) of Camerfirma. Zodra  het certificaat is aangevraagd, wordt per e-mail een certificaataanvraagcode gestuurd. De  FNMT raadt aan om voor deze procedure de browsers Internet Explorer of Firefox te  gebruiken. 

Ten tweede moet u met deze code persoonlijk naar een registratiekantoor gaan, zoals de  belastingkantoren administraties (Agencia Tributaria) en sommige  socialezekerheidskantoren, wat een noodzakelijke stap is om het certificaat te  downloaden. 

De derde stap bestaat erin het certificaat van de FNMT-website te downloaden op  dezelfde computer waarop de aanvraag is gemaakt en het in de browser te installeren om  te kunnen werken. Het certificaat wordt opgeslagen op de hard drive van de computer. U  kunt controleren of het geïnstalleerd is door naar het tabblad Extra – internetopties –  inhoud – certificaten te gaan. 

Daarnaast is het ook raadzaam om een reservekopie van het certificaat te maken op een  extern opslagmedium. 

Hoe kunt u een accreditatie krijgen als u zich buiten het Spaanse  grondgebied bevindt?  

Burgers die niet Spaans resident zijn, kunnen hun elektronische certificaat via de Spaanse  consulaten in het buitenland verkrijgen, op voorwaarde dat het om een door de Spaanse  Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Het verkrijgen van een certificaat van de FNMT bestaat in feite uit drie stappen: de  aanvraag via de website van de FNMT, de persoonlijke accreditatie op het consulaat of de  ambassade (u moet de bij de aanvraag verkregen code en de gevraagde documentatie  overleggen) en, ten slotte, het downloaden van het certificaat, eveneens van de website  van deze certificerende instantie. De vierde aanbevolen stap is het maken van een  reservekopie van het verkregen certificaat, zodat u het indien nodig kunt herstellen. 

Welke procedures kunnen worden uitgevoerd met het digitale  certificaat?  

De meest gebruikelijke procedures die met het digitale certificaat kunnen worden  uitgevoerd, zijn onder meer: 

• Belastingaangifte doen en betalen. De betaling van belastingen zoals  inkomstenbelasting, en in het geval van zelfstandigen, de betaling van BTW. • Indiening van vorderingen en beroep . 

• Raadplegen en betalen van boetes bij de DGT . U kunt verkeersboetes ook online  betalen als u over het certificaat beschikt. 

• Subsidieaanvragen en -procedures . De verwerking van subsidies wordt door deze  methode versneld. 

• Vul de bevolkings- en woningtellingsgegevens in.  

• Registratie in de gemeentelijke volkstelling .

• Elektronische ondertekening van officiële documenten en formulieren . • Verkrijgen van socialezekerheidsrapporten . Een van de documenten die kunnen  worden opgevraagd is het arbeidsverleden, dat belangrijk is om te weten wanneer u  met pensioen kunt gaan. 

• Behandeling van bepaalde zaken bij de dienst voor arbeidsvoorziening . Naar het  werkloosheidskantoor gaan om uw werkloosheidskaart te laten afstempelen is een van  de functies die u nu met het certificaat kunt vermijden. 

• Beheer uw aangifte inkomstenbelasting . 

Ten slotte moet u weten dat u slechts één digitaal certificaat van kracht kunt hebben, dat  moet worden vernieuwd wanneer het vervalt. Zodra u uw digitale certificaat hebt, kunt u  al uw online procedures veilig uitvoeren. 

Let op: De inhoud van dit artikel is puur informatief. 

Neem geen risico’s, neem altijd contact op met een advocaat. Alle praktiserende  advocaten in Spanje moeten ingeschreven zijn bij een orde van advocaten. Voor uw  veiligheid kunt u dit controleren op: https://www.abogacia.es/ servicios…/censo-de letrados/ 

Nathalie Zanolie 

Advocaat (ingeschreven bij de Orde van Advocaten van Tenerife met registratienummer  3.033 – Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife ICATF).  

https://asilf.com

info@asilf.com

Etiquetas:

Deel:

Have Any Question?

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore