Contáctanos

(+34) 691654063 info@asilf.com

De juridische gevolgen van rijden onder invloed van alcohol

Verkeersrecht

Allereerst moet erop worden gewezen dat de ALCOHOL PERCENTAGE, die bij overschrijding  bepaalt dat er sprake is van rijden onder invloed, als volgt is: 

“Alcoholgehalte in uitgeademde lucht hoger dan 0,60 milligram per liter of met een  bloedalcoholgehalte hoger dan 1,2 gram per liter”. 

In de tweede plaats moeten wij ons tot het Spaanse wetboek van strafrecht wenden om de straf  voor het begaan van dit delict te zien, en daartoe bepaalt artikel 379.2: “Iedereen die onder  invloed van giftige drugs, verdovende middelen, psychotrope stoffen of alcoholische dranken een  motorvoertuig of bromfiets bestuurt, wordt met dezelfde straffen bestraft. Deze sancties worden  in ieder geval opgelegd aan eenieder die rijdt met een ademalcoholgehalte van meer dan 0,60  milligram per liter of met een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,2 gram per liter. 

Wat zijn de straffen voor rijden onder invloed? 

De straf voor deze overtreding is een van de volgende: 

• een gevangenisstraf van 3 tot 6 maanden, of 

• een boete van 6 tot 12 maanden, of 

• taakstraf van 31 tot 90 dagen. 

Naast het opleggen van een van de drie bovengenoemde sancties (het kan elke sanctie zijn) wordt  ALTIJD en in ALLE gevallen de sanctie van ontzegging van de rijbevoegdheid voor  motorvoertuigen en bromfietsen opgelegd voor een periode van meer dan één en maximaal vier  jaar. 

Als de feiten worden erkend, kan de straf dan worden verminderd? 

Het antwoord is dat een vermindering van een derde van de straf kan worden opgelegd indien  de overtreder voor het Hof van instructie toegeeft dat hij onder invloed van alcoholhoudende  drank heeft gereden. 

VOORBEELD:  

De plaatselijke politie houdt bij een preventieve controle een voertuig aan en de bestuurder  onderwerpt zich aan een blaastest, met een positief resultaat (meer dan 0,60 milligram). Het  politierapport wordt naar de rechtbank gestuurd en de betrokkene wordt voor de rechtbank  gedagvaard om een verklaring af te leggen. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de betrokkene  van een overtreding van het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank op grond van artikel  379.2 van het Spaanse Wetboek van Strafrecht en eist een geldboete van 6 maanden tegen een  tarief van 6 euro per dag en de PRIVATIE van het rijbewijs voor de duur van een jaar. 

Indien de verdachte het eens is met de feiten, heeft hij het recht de door het openbaar ministerie  gevraagde straf met EEN DERDE te laten verminderen; in dit geval wordt hij, zonder dat er een  proces nodig is, door de rechter op dezelfde dag veroordeeld tot een geldboete van 4 maanden  (verminderd met een derde van de door de officier van justitie gevraagde 6 maanden) en tot de  PRIVATIE VAN HET RIJBEWIJS voor de duur van 8 maanden (eveneens verminderd met een  derde van het verzoek). 

WAARSCHUWING: Wanneer de politie of de Guardia Civil erop aandringen dat u een blaastest of  drugstest doet, is het VERPLICHT u aan deze test te onderwerpen onder het voorwendsel van  een misdrijf tegen de verkeersveiligheid krachtens artikel 383 van het Wetboek van Strafrecht, dat  wil zeggen, als u weigert een blaastest af te leggen, begaat u een overtreding die wordt bestraft 

met gevangenisstraf en verlies van de rijbevoegdheid. Daarom raden wij u altijd aan een blaastest  te doen omdat u misschien niet positief blast.  

Let op: De inhoud van dit artikel is puur informatief. 

Neem geen risico’s, neem altijd contact op met een advocaat. Alle praktiserende  advocaten in Spanje moeten ingeschreven zijn bij een orde van advocaten. Voor uw  veiligheid kunt u dit controleren op: https://www.abogacia.es/ servicios…/censo-de letrados/ 

Nathalie Zanolie 

Advocaat (ingeschreven bij de Orde van Advocaten van Tenerife met registratienummer  3.033 – Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife ICATF).  

https://asilf.com

info@asilf.com

Etiquetas:

prueba

Deel:

Have Any Question?

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore