Contáctanos

(+34) 691654063 info@asilf.com

Wet “Crea y Crece”: wat is het, wat is nieuw en wanneer  treedt het in werking?

Bedrijven

In dit artikel leggen wij uit wat de wet “Crea y Crece” inhoudt, een nieuwe regeling die de  procedures voor de oprichting van vennootschappen zal vergemakkelijken, en die het  gebruik van elektronische facturering bij transacties tussen ondernemers en  beroepsbeoefenaren generaliseert. 

Dit zijn een aantal nieuwe kenmerken van de “Crea y Crece-wet”: 

• Het voorziet in de mogelijkheid om een vennootschap “Sociedad de Responsabilidad  Limitada” ook genoemd een “S.L. maatschepij” op te richten met een maatschappelijk  kapitaal van slechts één euro, in tegenstelling tot de 3.000 euro die tot nu toe vereist  waren door artikel 4 van de herziene tekst van de wet op de kapitaalvennootschappen.  Spanje sluit daarmee aan bij andere buurlanden, waar geen minimumkapitaal geldt voor  de oprichting van een SL vennootschap. Als tegenhanger van de verlaging van het  minimumkapitaal voor naamloze vennootschappen worden ter bescherming van de  belangen van de schuldeisers twee regels ingevoerd die moeten worden gerespecteerd  zolang het kapitaal het bedrag van drieduizend euro niet bereikt: 

(i) Een bedrag dat ten minste gelijk is aan 20% van de winst moet worden toegewezen  aan de wettelijke reserve totdat deze reserve, samen met het maatschappelijk  kapitaal, het bedrag van drieduizend euro bereikt. 

(ii) In geval van vrijwillige of verplichte vereffening, indien het vermogen van de  vennootschap ontoereikend is om aan haar verplichtingen te voldoen, zijn de  aandeelhouders hoofdelijk aansprakelijk voor het verschil tussen het bedrag van  drieduizend euro en het bedrag van het geplaatste kapitaal. 

• Wat de bestrijding van commerciële betalingsachterstand betreft, is in de verordening  de gemiddelde betalingstermijn opgenomen als beoordelingscriterium voor de toegang  tot subsidies en overheidsopdrachten. Het doel is om ondernemers te stimuleren op tijd  aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. 

• Wat de facturering betreft, wordt het gebruik van elektronische facturering bij transacties  tussen ondernemers en professionals veralgemeend als maatregel ter digitalisering van  het bedrijfsleven en als mechanisme ter bestrijding van betalingsachterstanden bij  handelstransacties. De wet voorziet in een specifiek tijdschema voor de naleving van  deze verplichting (één jaar vanaf de reglementaire ontwikkeling van de  interoperabiliteitseisen voor ondernemers en beroepsbeoefenaars met een omzet van  meer dan acht miljoen euro, en twee jaar voor de rest). 

• De verordening breidt de lijst van economische activiteiten die zijn vrijgesteld van  vergunningen uit: activiteiten die door ten minste één autonome gemeenschap als  ongevaarlijk zijn aangemerkt, worden opgenomen in de staatscatalogus, met de  opname van bedrijven voor marktonderzoek of uitgebreide post- en  telecommunicatiediensten, onder andere.

• A l t e r n a t i e v e f i n a n c i e r i n g s m e c h a n i s m e n w o r d e n v e r s o e p e l d o m d e  financieringsinstrumenten voor bedrijfsgroei te stimuleren. Dit is het geval bij  crowdfunding, collectieve investeringen en durfkapitaal. 

• De Wet Crea y Crece treedt in werking 20 dagen na de publicatie ervan in het  Staatsblad, die plaatsvond op 29 september. Daarom zullen de wijzigingen vanaf 19  oktober van toepassing zijn, hoewel er twee uitzonderingen zijn: 

A. Hoofdstuk V, dat een nieuwe wettelijke regeling voor platforms voor participatieve  financiering (crowdfunding) invoert, treedt in werking vanaf 10 november 2022. B. Artikel 12, betreffende elektronische facturering tussen ondernemers en  beroepsbeoefenaren, zal binnen een jaar na de ontwikkeling van de regelgeving van  toepassing worden op ondernemers en beroepsbeoefenaren met een jaaromzet van  meer dan 8 miljoen euro. Voor alle andere ondernemers en beroepsbeoefenaren  bedraagt de aanpassingsperiode twee jaar vanaf de goedkeuring van deze  ontwikkelingsverordening. 

Let op: De inhoud van dit artikel is puur informatief. 

Neem geen risico’s, neem altijd contact op met een advocaat. Alle praktiserende  advocaten in Spanje moeten ingeschreven zijn bij een orde van advocaten. Voor uw  veiligheid kunt u dit controleren op: https://www.abogacia.es/  

Advocaat (ingeschreven bij de Orde van Advocaten van Tenerife met registratienummer  3.033 – Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife ICATF).  

https://asilf.com

https://advocaat-tenerife.com

info@asilf.com

Etiquetas:

Deel:

Have Any Question?

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore