Contáctanos

(+34) 691654063 info@asilf.com

Wat moet u weten voordat u een huis koopt?

Sin categoría,Vastgoedrecht
Todo lo que debes saber antes de comprar una vivienda. Nueva, de segunda mano, documento de arras, firma de la escritura y desperfectos en el inmueble.

Als u een huis wilt kopen, moet u van tevoren verschillende zaken laten nakijken. Voordat u naar de notaris gaat, worden er meestal al private documenten ondertekend, denk aan de reservering, het koopcontract, enz. Daarmee gaat u verplichtingen aan. Omdat het bij de aankoop van een woning om veel geld gaat, is het belangrijk om u vanaf het allereers-te moment goed te laten adviseren.
Daarbij maakt het uit of het om een bestaande woning gaat of om nieuwbouw.

Om verrassingen te voorkomen, moet u ook weten of u te maken hebt met de eigenaar, een bemiddelaar of een immobiliënkantoor. Controleer altijd de eigendomsrechten en of de bemiddelaar wel toestemming van de eigenaar heeft.


Nieuwbouw

Koopt u nieuwbouw, dan moet u nakijken of er een bouwvergunning is en de bouw misschien al is begonnen, of dat het een bouwpromotie in de projectfase is, waarvoor nog geen vergunning is aangevraagd. Het is gebruikelijk een reserverings- of aanbeta-lingscontract te tekenen en in een later stadium een privaat koopcontract.
Reeds bij het allereerste document dat u ondertekent, worden afspraken gemaakt over de voorwaarden voor de aankoop van de woning. Daarbij is het belangrijk, zeker te weten dat die aan de wettelijke eisen voldoen en de nodige bijlagen erbij zitten (plattegronden, oppervlakte, bestek, bankgarantie voor aanbetalingen, enz.)

Een bestaande woning

Koopt u een bestaande woning, dan loopt dit meestal via een makelaar, maar er zijn ook eigenaren die rechtstreeks verkopen.
Heeft u interesse voor een woning, dan wordt vaak een reserveringscontract getekend waarin de voorwaarden voor de transactie staan. Er moet worden uitgezocht of het ei-gendom vrij van lasten is; of er huurders of andere bewoners zijn; of er schulden bij de vereniging van eigenaren zijn of dat er extra kosten staan gepland; hoe oud het gebouw is; in welke staat het verkeert; enz.
Soms wordt van tevoren ook nog een ander document getekend, bijvoorbeeld een aan-betalingscontract. Dit gebeurt met name als er een immobiliënkantoor bij betrokken is. Het is belangrijk om te weten of de koper provisie voor de bemiddeling betaalt en of die bij de koopprijs is inbegrepen.

Het reserveringsdocument

Er bestaan verschillende soorten reserveringscontracten. Het meest gebruikelijk is het zogenaamde ‘boetecontract’ (artikel 1454 van het Spaans Burgerlijk Wetboek). Komt de verkoper zijn toezeggingen niet na, dan verliest hij het bedrag van de aanbetaling. Is het de verkoper, dan moet die het bedrag dubbel terugbetalen.

Ondertekenen van de koopakte

Zorg dat de notaris u een paar dagen van tevoren de ontwerpakte bezorgt. Zo is er tijd om te controleren of alles correct is en gaat u goed voorbereid naar de dag van de on-dertekening. U hoeft dan bij de notaris dan alleen nog maar na te lopen of alles overeen komt met wat u tijdens het hierboven beschreven proces heeft afgesproken en onderte-kend.

Wat te doen bij gebreken?

Bent u eenmaal eigenaar van de woning, dan heeft u een termijn om bezwaar te maken tegen eventuele gebreken.

Gaat het om een bestaande woning, dan moeten het ernstige gebreken zijn die pas later aan het licht zijn gekomen en die u als koper niet op het eerste gezicht had kunnen zien. U heeft 6 maanden de tijd om ze te melden en bezwaar in te dienen. Vanwege de korte periode is het nodig snel te handelen voor een succesvolle procedure.

Bij nieuwbouw bent u gebonden aan de termijnen van de Spaanse bouwverordening. Die beginnen op de dag van oplevering. Hierbij geldt: één jaar voor fouten in de afwer-king, drie jaar voor defecten of gebreken die de bewoonbaarheid beïnvloeden, en tien jaar voor gebreken in verband met de veiligheid van de structuur van het gebouw.

Om het herstel van de gebreken op een doeltreffende manier te reclameren, is het vers-tandig deze zo snel mogelijk en op een bewijsbare manier te melden. Worden de gebre-ken niet verholpen, dan moet u binnen de wettelijke termijn een rechtsvordering instellen.

Neem geen risico’s en raadpleeg altijd een advocaat. Alle praktiserende advocaten in Spanje moeten ingeschreven zijn bij een orde van advocaten. Voor uw veiligheid kunt u dit controleren op: https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados/

Nathalie Zanolie
Advocaat (ingeschreven bij de Orde van Advocaten van Tenerife met registratienummer 3.033).

https://advocaat-tenerife.com
https://www.facebook.com/advocaattenerifenathaliezanolie/

Etiquetas:

Deel:

Have Any Question?

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore