Contáctanos

(+34) 691654063 info@asilf.com

Nalatenschap, erfopvolging en schenkingen

Testamenten en erfrechtzaken

Bij A§ILF besteden wij bijzondere aandacht aan de fiscale aspecten van uw testamentaire beschikkingen en adviseren wij u zodat u de juiste beslissingen kunt nemen. Daartoe zullen wij u adviseren over zaken als:

 • Aanvaarding en afstand doen van erfenis.
 • Verklaring van erfgenamen.
 • Overeenkomsten tot verdeling en verdeling van goederen.
 • Erfopvolging zonder testament.
 • Verdeling van erfenis.
 • Successiebelasting, successie- en schenkingsrecht.
 • Registratie in het register.
 • Gerechtelijke en notariële verklaringen van erfgenamen.
 • Verwerping of betwisting van testamenten.
 • Testamenten en buitenlandse erfenissen.
 • Consolidatie van de naakte eigendom.