Contáctanos

(+34) 691654063 info@asilf.com

Bedrijfsrecht

Bij A§ILF geven onze advocaten u advies over alle kwesties die verband houden met het vennootschapsrecht:

 • Oprichting van handelsvennootschappen.
 • Onderhandeling en formalisering van aandeelhoudersovereenkomsten.
 • Transformatie van commerciële bedrijven.
 • Bedrijfsherstructureringen (overnames, fusies en spin-offs).
 • Overname van bedrijven en ondernemingen.
 • Voorbereiding van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders.
 • Het aanvechten van vennootschapsbesluiten, het uitoefenen van vennootschapsacties voor bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Opstellen, onderhandelen en sluiten van koop- en verkoopcontracten voor aandelen en deelnemingen en het vestigen van zakelijke rechten daarop.
 • Toezicht op lening- en kredietoperaties, syndicaatsleningen en de opstelling en uitvoering van alle soorten financiële garanties: eerste-aanvraaggaranties, borgtochten, verpanding van aandelen en andere roerende activa, roerende en onroerende hypotheken.
 • Indiening van en tussenkomst in insolventieprocedures bij de schuldeiser, schuldenaar of belanghebbende derde.
 • Verhuur van toeristische accommodatie. Autonome communautaire verordeningen.
 • Insolventieprocedures.